Organisk kemi

Organisk kemi, eller kolföreningarnas kemi, finns överallt omkring oss. Det mesta vi äter är organiskt, bensinen vi tankar är organisk, målfärg, plaster och läkemedel är organiska. Vi själva är organiska, eftersom våra kroppar är baserade på kol.

De organiska föreningarnas stomme är kolatomer. Dessa kan binda till sig många andra atomer, t.ex. väte och syre eller andra kolatomer. Därför finns det väldigt många olika organiska föreningar, och man brukar dela upp dem i olika grupper. Här kan du läsa om olika grupper som finns i mjölk och mjölkprodukter.

Om fetter

Fetter är estrar av glycerol och fettsyror, du vet kanske att alkohol + karboxylsyra ā ester + vatten. Fettsyrorna är karboxylsyror. Glycerol är en trevärd alkohol, den har alltså tre OH-grupper.

Hur hårt eller mjukt ett fett är (jämför kokosfett med matolja!) beror på hurudan fettsyra-delen är. Ju fler dubbel- och trippelbindningar fettsyran har, desto mjukare är det. Man kaller fett som inte har dubbel- eller trippelbindningar för mättat fett. Mättat fett är ohälsosamt, om man äter mycket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. T.ex. olivolja och andra vegetabiliska oljor är hälsosamma: de innehåller omättat fett.

Glycerol

En fettsyra, R är en kolvätekedja

Om karboxylsyror

I alla karboxylsyror finns en -COOH-grupp. Som namnet säger är karboxylsyrorna syror, vilket betyder att de kan avge en proton H+ (vätejon) i vattenlösningar och det bildas en H3O+ -jon. De är svaga syror, vilket betyder att protoner lösgör sig från endast en del av OH-grupperna.

Om proteiner

Proteiner består av aminosyror. Aminosyror är organiska föreningar, som har en karboxylsyragrupp (-COOH) och aminogrupp (-NH2), vilket betyder att proteinerna innehåller kol, väte, kväve och syre. Proteinmolekylerna är stora molekyler, som består av flera hundra aminosyror. En del av aminosyrorna är nödvändiga för människan, dessa syror finns i mjölk.

Om sockerarter

Sockerarter är enkla kolhydrater. De innehåller flera hydroxigrupper, OH-grupper. Sockerarter indelas enligt deras struktur in i två grupper: monosackarider dvs. enkla sockerarter och disackarider. Monosackarider är t.ex. druvsocker och fruktsocker. Laktos (mjölksocker) som finns i mjölkprodukter är en disackarid. Det består av glukos (druvsocker) och galaktos.

Till huvudsidan