Ohjeita käyttäjälle

Käytät vuodessa useita kiloja liimaa. Missä tuo kaikki liima on, mitä ainetta se on, miten se toimii ja mistä se on tehty?

Tämä opetuspaketti on tehty Helsingin yliopiston kemian laitoksen Kemia yhteiskunnassa -kurssilla Maija Akselan ohjauksessa ja yhteistyössä Kiilto Oy:n kanssa.

Kemian opetukselle on lukion opetussuunnitelmassa annettu seuraavat tavoitteet:
  • Opiskelija osaa kemian keskeisimmät peruskäsitteet ja tietää kemian yhteyksiä jokapäiväisen elämän ilmiöihin sekä ihmisen ja luonnon hyvinvointiin.

  • Opiskelija osaa kokeellisen työskentelyn ja muun aktiivisen tiedonhankinnan avulla etsiä ja käsitellä tietoa elämän ja ympäristön kannalta tärkeistä kemiallisista ilmiöistä ja aineiden ominaisuuksista sekä arvioida tiedon luotettavuutta ja merkitystä.

  • Opiskelija osaa tehdä ilmiöitä koskevia kokeita ja oppii suunnittelemaan niitä sekä kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti tai muutoin hankkimaansa tietoa ja keskustelemaan siitä sekä esittämään sitä muille.

  • Opiskelija perehtyy nykyaikaiseen teknologiaan teollisuudessa ja ympäristötekniikassa.

  • Opiskelija osaa käyttää kemiallista tietoa kuluttajana ja terveyden edistämisessä sekä osallistuttaessa luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

  • Opiskelija saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan.

Pyrimme antamaan työkaluja sekä opettajalle että oppilaille edellä olevien opetussuunnitelmassa annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sivut on tarkoitettu lähinnä lukion orgaanisen kemian opetuksen lisämateriaaliksi sekä oppilaille että opettajille. Opetuspaketti soveltuu myös lisämateriaaliksi kurssille, jolla tutustutaan ympäristön kemiaan, mutta se vaatii orgaanisen kemian perustiedot. Jokaisen sivun oikeassa alalaidassa on linkki, jota painamalla sivun saa näkyviin uuteen ikkunaan tulostusta varten.

Sivumme sisältävät perustietoa liimoista. Tarkoituksena on perehdyttää lukija liimojen maailmaan. Lähdemme liikkeelle liimojen historiasta, pysähdymme hetkeksi tarkastelemaan liimojen rakennetta, toimintaa ja valmistusta ja päädymme ympäristökysymyksiin sekä liiman valmistuksen tulevaisuuden näkymiin. Lähemmin voit tutustua syanoakrylaattiin eli pikaliimaan ja polyvinyyliasetaattiin, tuttuun valkoiseen yleisliimaan.

Mieleen painamista voi tehostaa oman mielenkiinnon mukaan harjoitustehtäväosuudella. Olemme liittäneet sivuillemme myös vinkkejä hyödyllisistä lisämateriaaleista sekä ohjeet kahteen liima-aiheiseen kokeelliseen työhön, jotka soveltuvat lukion lisäksi sekä yläkoulun että alakoulun opetukseen. Integroituna esimerkiksi kuvaamataidon opetukseen harjoitustöidemme tuotteiden avulla voi valmistaa huokeasti taideteoksia. Myös koulujen opinto-ohjaajille löytyy sivuiltamme hyödyllistä tietoa kohdasta Ammattina.

Toivotamme sinulle mielenkiintoisia opiskeluhetkiä. Tartu kiinni!

Tulostettava sivu