Tehtäviä

Muistatko?

Näihin tehtäviin löydät vastaukset tämän opetuspaketin sivuilta.

  1. Millä erotusmenetelmällä ilmakaasut saadaan erotettua toisistaan?
  2. Miksi typpi on hyvä suojakaasu?
  3. Mihin ammoniakkia käytetään?
  4. Mistä ilmakehän happi on peräisin?
  5. Mitä on palaminen?
  6. Minkä nimisiä yhdisteitä syntyy aineen palaessa?
  7. Mikä merkitys on yläilmakehän otsonilla?
  8. Mitä käyttökohteita otsonilla on yhteiskunnassamme?
  9. Mitä käyttökohteita hiilidioksidilla on elintarviketeollisuudessa?
10. Mikä on hiilimonoksidin tunnetumpi nimi?
11. Mitä haittaa typen ja rikin oksideista aiheutuu?
12. Miksi freonit ovat haitallisia ilmakehässä?
13. Miten käytät nestekaasua turvallisesti?
14. Miten vetyä valmistetaan?
15. Miksi vety olisi erinomainen energianlähde? Mitä huonoja puolia sillä on?
16. Miksi helium on ilmapallojen täytekaasuna parempi kuin vety?
17. Mihin neonia käytetään?
18. Mistä argonia saadaan?
19. Mitä haittaa radonista on?
20. Mitä yhteisiä ominaisuuksia jalokaasuilla on?

Kuvaajan tulkintaa:
Suojakaasupakkaamisesta kertovalla sivulla on kuvaaja naudanlihan säilyvyydestä erilaisissa olosuhteissa. Miksi lihan pakkauksessa käytetään ennemmin erityistä kaasuseosta kuin tyhjiötä tai pelkkää ilmaa?

Aineistotehtäviä

Tietolähteinä voit käyttää kirjallisuutta, tiedelehtiä, kaasuteollisuuden esitteitä ja internetiä..

1. Kaasut tiedotusvälineissä
Tutustu tiedotusvälineiden verkkosivuilla oleviin uutisarkistoihin. Millaisia uutisia löydät kaasuihin liittyen? Etsi vanhoja uutisia hakusanalla kaasu esimerkiksi MTV3:n uutisarkistosta tai YLE24:n arkistosta.

2. Suojakaasut
Mitä eroa on elintarvike- ja metalliteollisuuden käyttämillä suojakaasuilla? Luettele suojakaasujen käyttökohteita ja ominaisuuksia. Jos käytät internetiä tietolähteenä, käytä hakusanaa suojakaasu. Tietoa löydät myös kaasunvalmistajien sivuilta.

3. Kaasujen historia
Tutustu kaasujen historiaan. Selvitä, miten kaasut on nimetty, koska ne on löydetty ja kuka ne on löytänyt jne. Esimerkiksi hapen keksimiseen ja palamisteoriaan liittyy paljon mielenkiintoista kemiaa ja historiaa. Aihetta käsittelee mm. John Hudson kirjassaan Suurin tiede kemian historia (kustantaja Art House).

4. Jalokaasujen yhdisteet
Tutustu jalokaasujen yhdisteisiin. Minkälaisia yhdisteitä on pystytty valmistamaan? Mitä on ennustettu löydettävän? Lisätietoja löydät mm. Helsingin yliopiston kemian laitoksen opettajankoulutusyksikön Kuukauden molekyyli -sivulta tai internetistä hakusanalla jalokaasut.

etusivulle