Johdanto

Tämä materiaali sisältää kattavan paketin metallien kemiaa ja sähkökemiaa. Työn aikana hyödynnetään kokeellista työskentelyä sekä molekyylimallinnusta. Materiaali sisältää sekä opettajalle että oppilaalle tarkoitetun materiaalin. Opettajan materiaaliin olemme koonneet perusteluja tekemillemme valinnoille ottamalla huomioon mm. erilaiset oppimisympäristöt, korkeamman tason ajattelutaidot, mielekkääseen oppimiseen vaadittavat kemian tietotasot sekä OPS-kytkennän. Lisäksi olemme liittäneet mukaan molekyylimallinnukseen liittyvää tutkimustietoa.

Opettajan materiaali

Oppilaan materiaali