Petrolit

Petrolit ovat palavia, haihtuvia hiilivetyseoksia, jotka ovat huoneenlämpötilassa herkkäliikkeisiä, kirkkaita nesteitä. Verottomat laadut furfuroidaan ja värjätään punaiseksi. Petrolien höyrynpaine ja kiehumisalue (+135…+290°C) vaihtelevat jonkin verran käyttötarkoituksen mukaan. Petrolit ovat bensiiniä raskaampia ja matalaoktaanisempia, mutta dieselöljyjä kevyempiä. Niissä on enimmäkseen 10-14 hiiliatomin yhdisteitä. Hiilivetykoostumus vaikuttaa petrolien palamisominaisuuksiin: mitä enemmän parafiinisia yhdisteitä, sitä vähemmän petroli savuttaa palaessaan.

Valmistus

Petrolijae otetaan talteen raakaöljyn jakotislauksessa. Petroleja saadaan myös joidenkin krakkausprosessien tuotteina. Petrolijakeista poistetaan rikki ja valmiit tuotteet sekoitetaan kunkin laadun laatuvaatimusten mukaisiksi.

Käyttökohteet

Lähteet:

Neste – öljystä muoveihin. Kustantaja Neste Oy. Frenckellin kirjapaino Oy, Espoo 1992. 244 s.

Aatelo, M. (toim.) Lähteiltä tuotteiksi – öljyn tie. Kemianteollisuus ry, Taloudellinen Tiedotustoimisto, Suomen Muoviteollisuusliitto, Öljyalan Keskusliitto. Tammer-Paino Oy, Tampere 1995. 160 s.

Pääsivulle