OPETTAJALLE

 

Tämä opetuspaketti on tehty harjoitustyönä Kemia yhteiskunnassa -kurssilla keväällä 2002 yhteistyössä Fortum Oyj:n kanssa. 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (POPS 1994) mukaan kemian opetuksen lähtökohtana on oppilaan omaan elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havaitseminen ja tutkiminen, josta edetään kemian peruskäsitteisiin ja aineiden ominaisuuksien tuntemiseen.

Olemme laatineet Öljytuotteiden kemiaa –opetuspaketin peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden pohjalta lähinnä peruskoulun yläkoulun Elämän kemiaa –kurssin materiaaliksi. Opetuspaketti sisältää opettajaa ajatellen tarpeelliset tiedot kustakin öljytuotteesta, sekä monipuolisen valikoiman erilaisia tehtäviä ratkaisuineen 1-4 tunnin opetuskokonaisuudeksi. Opetuspaketti on tarkoitettu nimenomaan opettajan materiaaliksi, joten oppilaita motivoivaan sivuston visuaaliseen puoleen ei ole kiinnitetty huomiota.

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (POPS 1994) kemian opetuksen keskeiset sisällöt on koottu viideksi teemaksi, joiden hahmottamista kohti kemian opetuksen tulisi edetä. Nämä teemat ovat: rakenteet ja järjestelmät, vuorovaikutukset, energia, prosessit ja kokeellinen menetelmä. Öljytuotteiden kemiaa –opetuspakettiin olemme sisällyttäneet kaikki edellä mainitut teemat.

Opetuspaketti mahdollistaa myös monipuolisten työtapojen harjoittamisen öljytuotteiden opetuksessa. Esimerkkeinä mainittakoon luovan ongelmanratkaisun työtavat, yhteistoiminnallinen oppiminen, havaitseminen ja mittaaminen sekä kyselemällä oppiminen.

Opetuspaketin tarkoituksena on myös havainnollistaa kemian, kemianteollisuuden, öljyn ja öljytuotteiden merkitystä (usein miltei näkymätöntäkin) nyky-yhteiskunnassamme, korostaa öljytuotteiden kemian perusteiden hallinnan merkittävyyttä käytännön elämässä, sekä motivoida oppilaita jatkamaan kemian opintojaan. Tietoa kemian opiskelun mahdollisuuksista saa yhteistyöyrityksemme Fortum Oyj:n sivuilta, sekä Helsingin yliopiston Kemian laitoksen sivuilta, jotka olemme linkittäneet tähän pakettiin. Olemme lisänneet linkin myös Taloudellisen Tiedotustoimiston (TAT) sivuille, joilta löytyy monipuolinen öljy- ja kaasualan opetusaineisto.

Monipuolisista työtavoista lisää:

Lavonen, Meisalo, Aksela et al. Pienessä ryhmässä oppiminen. www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/yto