Bitumituotteet

Bitumit ovat mustia, huoneenlämmössä useimmiten niin jäykkiä nesteitä, että ne vaikuttavat kiinteältä aineelta. Ne koostuvat pääasiassa hiilivedyistä, joissa on vähintään 35 hiiliatomia. Bitumeilla on hyvä tartuntakyky ja ne ovat sitkeitä, joten ne ovat erinomaisia sideaineita ja liimoja. Asfaltti on bitumin ja kiviaineksen seoksen yleisnimitys.

Bitumit ovat rakennusmateriaaleja ja kestokulutushyödykkeitä, joiden käyttöikä on vuosia, jopa vuosikymmeniä. Tässä suhteessa bitumit eroavat muista öljynjalostuksen tuoteryhmistä, jotka ovat polttoaineita.

Valmistus

Bitumit valmistetaan raakaöljytislauksen raskaimmasta jakeesta, josta on jo tislattu kaasut, bensiinit ja polttoöljyt. Raskaasta pohjajakeesta tislataan edelleen ns. tyhjötislauksessa eli alennetussa paineessa bitumi.

Ominaisuudet

Bitumi tarttuu hyvin erilaisiin pintoihin ja pysyy sitkeänä laajalla lämpötila-alueella. Se eristää hyvin vettä ja sähköä ja johtaa huonosti lämpöä. Bitumi ei reagoi helposti muiden aineiden kanssa, mutta öljypohjaiset liuottimet sekä poltto- ja voiteluöljyt liuottavat bitumia tai ainakin saattavat muuttaa sen ominaisuuksia.

Useimpia bitumituotteita ei luokitella palaviksi. Kuitenkin kaikki bitumit syttyvät ja palavat, kun lämpötila on riittävän korkea. Bitumiin jää monia raakaöljyn epäpuhtauksia eli rikkiä, typpeä ja pieniä määriä metalleja (esim. Fe ja Ni). Ne eivät kuitenkaan merkitse päästöriskiä, koska ne ovat kemiallisesti sitoutuneena bitumiin.

Käyttö

Bitumin merkittävin käyttösovellus on sideaineena tienpäällysteissä eli asfaltissa, öljysorassa ja sirotepintauksissa.

Bitumia käytetään tiivisteenä, vesi- ja kosteuseristeenä ja saumauksissa. Rakennuksissa bitumia on vesikatteissa ja tuulensuojalevyissä. Jätevesialtaissa ym. vesirakenteissa bitumi toimii myös eroosiosuojana. Bitumia löytyy myös akuista, sähköparistoista ja monista ruosteenestomaaleista, joissa se toimii höyrysulkuna ja sähköeristeenä.

Lähteet:

Neste – öljystä muoveihin. Kustantaja Neste Oy. Frenckellin kirjapaino Oy, Espoo 1992. 244 s.

Aatelo, M. (toim.) Lähteiltä tuotteiksi – öljyn tie. Kemianteollisuus ry, Taloudellinen Tiedotustoimisto, Suomen Muoviteollisuusliitto, Öljyalan Keskusliitto. Tammer-Paino Oy, Tampere 1995. 160 s.

Pääsivulle