MUOVIN RAAKA-AINEET

Tärkein ja ylivoimaisesti yleisin muovin raaka-aine on öljy. Hiiltä ja maakaasuakin voidaan käyttää muovin raaka-aineena. Biohajoavien muovien raaka-aineina on kokeiltu mm. maitoa, maissia, sokeria ja rypsiöljyä.

Raakaöljy ja maakaasu ovat syntyneet eloperäisten aineiden hajotessa hapettomissa olosuhteissa. Raakaöljy ja maakaasu ovat hiilivetyjen seoksia. Raakaöljystä erotetaan erikokoiset hiilivedyt toisistaan tislaamalla. Kevyemmistä hiilivedyistä saadaan petrokemikaaleja. Petrokemikaaleja ovat esimerkiksi eteeni, propeeni, butadieeni ja bentseeni. Petrokemikaaleista suurin osa käytetään muovien valmistukseen. (Raakaöljystä käytetään vain 4 % muovien valmistukseen.) Muovissa pienet tyydyttymättömät hiilivedyt liittyvät toisiinsa ja muodostavat suuria molekyylejä, polymeerejä.

POLYMEROINTI

Monomeerit sisältävät kaksois- tai kolmoissidoksia. Kun nämä sidokset hajoavat, monomeerit liittyvät toisiinsa - paineen, lämmön ja katalyytin avulla - erilaisiksi polymeereiksi.

MUOVIT JA LISÄAINEET

Muovit ovat hyvin harvoin pelkkää polymeeriä. Tavallisimmin muovi sisältää vaihtelevia määriä erilaisia lisäaineita, joiden tarkoituksena on parantaa muovien ominaisuuksia. Lisäaineita muovissa voi olla 1-80 %.

Pehmittimet ovat vaikeasti haihtuvia orgaanisia liuottimia, niiden tarkoitus on tehdä muovi pehmeämmäksi, joustavammaksi ja iskunkestävämmäksi ja siten helpommin muovattavaksi.

Täyteaineet: liitu, kvartsihiekka, kaoliini, selluloosajauho... alentavat tuotteen hintaa ja muuttavat muovin mekaanisia, sähköisiä ja kemiallisia ominaisuuksia.

Stabilisaattorit: esimerkiksi noki ja titaanioksidi estävät muovin hajoamisen ja vanhenemisen esimerkiksi valon, lämmön ja hapen vaikutuksesta.

Liukuaineet: esimerkiksi steariinihapon suolat parantavat muovien juoksevuutta ja estävät muovia tarttumasta työstön aikana työstölaitteisiin.

Antistaattiset aineet estävät muovia varautumasta hankauksen aiheuttamalla staattisella sähköllä.

Väriaineilla muovista saadaan halutun väristä.

MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUSMENETELMÄT

Muoviraaka-aineita toimitetaan muoviyrityksiin nesteinä, jauheina tai rakeina. Muoviraaka-aineet tulee säilyttää kosteudelta ja auringonvalolta suojattuna. Varastointilämpötila pitäisi olla nollan yläpuolella.

Kestomuovituotteet valmistetaan yleensä ruiskuvalumenetelmällä. Muita valmistusmenetelmiä ovat suulakepuristus, puhallusmuovaus, lämpömuovaus ja muovien lastuava työstö.

                                                                                                                                                    Takaisin pääsivulle