MUOVIPOSSUSTA KULTAPOSSUKSI

 

Säästöporsaan raaka-aineena on öljy. Koko maailman raakaöljyn tuotannosta 4 % kulutetaan muovituotteiden valmistukseen. Öljy sisältää erilaisia hiilivetyjä, siis yhdisteitä, jotka koostuvat hiilestä ja vedystä. Öljystä saadaan jakotislauksen ja krakkauksen avulla erilaisia monomeereja, kuten esim. eteeni, joita voidaan käyttää erilaisten polymeerien kuten esim. polyeteenin valmistukseen. Jakotislauksessa erilaiset hiilivedyt, jotka kiehuvat eri lämpötiloissa erottuvat toisistaan ja ne saadaan kerättyä talteen. Krakkaus tarkoittaan pitkien hiilivetyketjujen pilkkomista lyhyemmiksi.

 

Raakaöljyn jatkojalostuksessa saadut muovit toimitetaan muovituotteiden valmistajille rakeina.

 

Säästöpossu valmistetaan rakeista, jotka rakentuvat kopolymeerista, jonka lyhenne on SAN

(styreeniakryylinitriili). Kopolymeeri tarkoittaa sitä, että se koostuu kahdesta tai useammasta eri rakenneosasta. SAN-muovin rakenne osia ovat siis styreeni ja akryylinitriili, jotka polymeroituvat ja antavat muoville sen ominaisuudet. SAN on amorfinen muovi. Amorfisuus tarkoittaa järjestäytymätöntä rakennetta. SAN muovi sopii hyvin ruiskuvaluprosessin kautta työstettäväksi.

 

SAN- muovin ominaisuuksia:  Hyvät lujuusominaisuudet

                                                 Hyvä lämmönkesto(kiehuva vesi)

                                                 Kova

                                                 Läpinäkyvä

                                                 Pieni kutistuma valmistusprosessissa

                                                 Iskulujuus kohtalainen

     Kestää huonosti orgaanisia liuottimia (parempi kuin

     polystyreenillä yksistään)

 

Käyttökohteet:                          astiat

                                                 kosmetiikkapakkaukset

                                                 autonosat

                                                 lääketiedesovellukset

                                                 lelut

                                                 videokasetit

                     

 

 

 

Ruiskuvaluprosessi:

 

Muovituotteita voidaan valmistaa usealla eri tavalla. Säästöpossu saa muotonsa ruiskuvalumenetelmällä. Ruiskuvalumenetelmässä (kts. kuva: http://www.luemuovia.net, muovituotteiden tuotanto) kone "imuroi" annoksen muovirakeita, jonka jälkeen niiden joukkoon sekoitetaan haluttu väripigmentti. Kone sulattaa rakeet ja värin massaksi, jotka sitten paineen avulla ruiskutetaan jäähdytettyyn metallimuottiin. Jos katsot säästöpossua tarkasti, huomaat keskellä possua hienon liitossauman. Ruiskuvaluprosessissa säästöpossu syntyy siis kahdesta eri puolikkaasta. Kokonainen possu saadaan liittämällä puolikkaat yhteen ultraäänihitsauksella. Ruiskuvaluprosessissa syntyy vain vähän muovijätettä. Ainoa jäte syntyy ruiskusuulakkeen ja muotin välissä olevasta kanavasta.

 

 

Säästöpossun mahdollisuudet elinkaaressaan:

 

Kun säästöpossu on iloisella ulkomuodollaan tehtävänsä täyttänyt, on sen aika siirtyä eteenpäin. Säästöpossulla on mahdollisuus säilyttää pienen "ehostuksen" jälkeen sekä muotonsa että tarkoituksensa. Säästöpossu voidaan rouhia jauheeksi ja käyttää uusiomuovituotteen valmistuksessa. Yksi tapa säästöpossulle jatkaa elinkaartaan on siirtyä "kultapossuksi". Rouhittu muovijauhe sulatetaan ruiskuvaluprosessissa uudelleen ja possu saa uudet muotonsa. Uusiomuovi ei ole enää läpinäkyvää ja kirkasta, vaan se on sameaa ja epämääräisen väristä, joka johtuu värien sekoittumisesta. Sen vuoksi possut saavat ylleen kultaisen värin.

                                                                                                                                                    Takaisin pääsivulle