LÄHTEET

Muovitekniikan perusteet, V. Kurri, T. Malén, R. Sandell ja M. Virtanen, Opetushallitus, Hakapaino Oy 1999

Lumo, fysiikan ja kemian käsikirja, P. Kärnä, M. Leskinen ja M. Montonen, K. Repo, WSOY, Porvoo 1998

Aine ja energia, kemian tietokirja, Aspholm-Hirvonen-Lavonen-Penttilä-Saari-Viiri-Hongisto, WSOY, Porvoo 2001

Tekniset kemia, L. Jalonen ja P. Kekarainen, WSOY, Porvoo 1986

Platform, Kansainvälinen opetuspaketti muoveista yläasteille ja lukioille, APME, Suomen muoviteollisuusliitto

http://www.nam.fi/uploads/laitevalvonta/Biomateriaalit/Biomateriaaliselvitykset/5PehmytosaKirurgia.pdf

http://www.nam.fi/uploads/laitevalvonta/Biomateriaalit/Biomateriaaliselvitykset/4Ortopedia.pdf

http://www.nam.fi/uploads/laitevalvonta/Biomateriaalit/Biomateriaaliselvitykset/7Veriskirurgia.pdf

                                                                                                                                                Takaisin pääsivulle