MUOVIT JA KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävän kehityksen mukaisia muovituotteita saadaan aikaan vain hyvällä muovituntemuksella, kokemuksella ja tiedonhankinnalla. Muoviteollisuus on teollisuudenaloista yksi nuorimmista, joten se on pystynyt käyttämään viimeisintä teknologiaa, joka on auttanut pitämään mm. tuotannon puhtausasteen korkealla tasolla ympäristön näkökulmasta. Mutta totta on, että muovi kuluttaa luonnonvaroja ja muoviteollisuus saastuttaa, silla kaikki teollisuus saastuttaa, eri asia on kuinka paljon. YK:n ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti toteaa, että muovien ja muiden uutuusraaka-aineiden ansioista voidaan soveltaa entistä joustavampia tuotantotapoja ja edistää osaltaan energian ja luonnonvarojen säästöä.

Kun muovi on elinkaarensa päässä, siitä on tullut jätettä, mitä tehdään? Vielä on niin, että Suomessa ei kotitalouksien muovijätteitä kierrätetä. Joillakin paikkakunnilla kotitalouksien muovijätettä kerätään ja ne hyödynnetään energiantuotannossa. Teollisuus hyödyntää omassa tuotannossaan syntyviä muovijätteitä. Muovien kierrätyksessä on erittäin tärkeää muistaa lajitella muovituotteet! Nimittäin eri muovilaaduilla on hyvinkin erilaisia ominaisuuksia. Monia muovilaatuja, kuten polyeteeniä ja -propeenia, voi turvallisesti polttaa kotona takassa tai saunan tulipesässä. Mutta tällöinkin muoviroskat on poltettava pienissä erissä puiden kanssa! (Palamistuotteena syntyy hiilidioksidia ja vettä.) Usein muovit, jotka voidaan polttaa tavallisessa uunissa tai takassa on merkitty liekin kuvalla.

 

Kuva: Näin merkitty muovi voidaan polttaa tavallisessa uunissa tai takassa.

 

MUOVIEN KIERRÄTYS

1. Tuotteen uudelleenkäyttö: Hyvä esimerkki on muovisten juomakorien ja pullojen sekä täytettävien pakkausten uusiokäyttö. Ne kiertävät käytössä sellaisenaan useampaan kertaan.

2. Kemiallinen kierrätys: Erilaisten menetelmien avulla aineosien molekyylit hajotetaan raaka-aineeksi, jota voidaan käyttää uudelleen jalostamiseen tai petrokemian- ja kemianteollisuudessa.

3. Mekaaninen kierrätys: Käytössä ollut muovi voidaan rouhinnan jälkeen käyttää sellaisenaan, tai se muutetaan uudelleen rakeiksi.

4. Energian talteenotto: Jos muovijätettä ei pystytä enää kierrättämään, kannattaa siihen sitoutunut energia ottaa talteen. Eli muovijäte poltetaan erityisissä laitoksissa, joissa tuotetaan lämpöä ja sähköä. Energian talteenotto vähentää mm. kaatopaikkajätteen määrää.

5. Muu hyötykäyttö: Esim. mäntyöljyjalostuksen sivutuotteena saadaan mäntypikeä, johon muovijäte voidaan liottaa. Näin nesteytetyllä jätemuovilla voidaan korvata osa asfalttipäällysteen bitumia. Voidaan myös järjestää muotoilukilpailuja, joissa hyödynnetään muovijätettä, jne.

6. Kaatopaikka: Viimeinen vaihtoehto.

 

VASTUU HUOMISESTA -PROJEKTI

Vastuu huomisesta on kemianteollisuuden oma ympäristö, terveys- ja turvallisuusohjelma, jonka tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen. Useat Suomessa toimivat muovialan yritykset ovat sitoutuneet projektiin. Projektiin sitoutuneet yritykset miettivät jokaisessa jalostusvaiheessa ympäristö- terveys- ja turvallisuusasioita. Yritykset pyrkivät tuotantotavoillaan minimoimaan ympäristö- terveys- ja turvallisuusriskit.

                                                                                                                                                            Takaisin pääsivulle