METALLIT                                     

 

Alkuaineet voidaan jakaa metalleihin, puolimetalleihin ja epämetalleihin.  Suurin osa alkuaineista on metalleja. Metallien yleisimpiä ominaisuuksia ovat:

 

·Korkea sulamispiste

·Hyvä lämmön- ja sähkönjohtokyky

·Hyvä valon heijastavuus

·Muokattavuus

·Suuri tiheys

 

Metalleilla on ulkokuorellaan on vain 1 – 3 elektronia. Siten ne toimivat usein pelkistiminä eli  luovuttavat herkästi elektroneja ja hapettuvat kationeiksi. Toisaalta kahden metallin välisessä reaktiossa voi toinen metalleista myös pelkistyä. Metallit esiintyvät kiteinä, joissa metalliatomeja yhdistää metallisidos. Metallit reagoivat helposti hapen, kloorin ja rikin kanssa, jolloin muodostuu yhdisteitä. Osa metalleista reagoi myös vedyn kanssa. Metalleja voidaan lisäksi järjestää sähkökemialliseksi jännitesarjaksi.

 

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ                                           

 

©University of Texas

Metallit punaisia
Puolimetallit oransseja
Epämetallit keltaisia