JÄIKÖ MIELEEN?

 

1. Metalleilla on yleensä

 

a) matala sulamispiste

b) ulkokuorellaan 4-6 elektronia

c) hyvä lämmön- ja sähkönjohtokyky

d) ionisidos metalliatomien kesken

 

2. Titaani on

 

a) painavampaa kuin teräs

b) siirtymäalkuaine

c) helposti ruostuvaa

d) huono materiaali kellojen valmistukseen

 

3. Titaanidoksidia ei käytetä

 

a) taululiiduissa

b) liitukarkeissa

c) hammastahnassa

d) maaleissa

 

4. Rauta(II)sulfaattia käytetään

 

a) makkaran rasvapilkkujen värjäämiseen

b) aurinkorasvoissa UV-suojana

c) vedenpuhdistuskemikaalina

d) huulipunissa

 

5. E-koodiin liittyy keskeisesti ADI-arvo, joka on lisäaineen

 

a) vähimmäisannosmäärä päivässä

b) hyväksyttävä vuosittaisen saannin annosmäärä

c) vähimmäisannosmäärä kuukaudessa

d) hyväksyttävä päivittäisen saannin annosmäärä

 

6.  UV-titaani

 

a) on valkoista

b) päästää UV-säteilyn lävitseen

c) on kidekooltaan pienempää kuin pigmentäärinen titaanidioksidi

d) on myrkyllistä

 

7. Titaanidioksidin sulfaattimenetelmävalmistusprosessiin ei liity

 

a) tislaus

b) kalsinointi

c) romurauta

d) saostus

 

8. Valmistusprosessin jätevesien käsittelyssä syntyy

 

a) koksia

b) kipsiä

c) kaoliinia

d) kamferia

 

 

Ks. oikeat vastaukset