Sivujen käyttäjälle

Metallit ovat olennainen osa jokapäiväistä elämäämme, ja teknologian kehitys yhteiskunnassamme perustuu pitkälti taitoon valmistaa erilaisia esineitä metalleista. Metallit ovat myös tärkeä osa kemiaa, koska metalliatomien välillä oleva metallisidos on ainutlaatuinen verrattuna muihin kemiallisiin sidoksiin. Monet päivittäin käyttämistämme tuotteista sisältävät metalleja tai niiden johdannaisia, jotka ovat syntyneet pitkien kemiallisten prosessien tuloksena.

"Metallien kemiaa –titaanidioksidi ja rautasulfaatti" internetsivusto on tarkoitettu pääasiassa lukion kemian opetuksen lisämateriaaliksi. Opetuspaketti soveltuu hyvin mm. metallien opetuksen yhteyteen sekä kemian teollisuuden ja ympäristöasioiden käsittelyn yhteyteen. Opettajan kannattaa käydä läpi sivustoa etukäteen ja poimia sieltä tarpeellisiksi katsomansa asiat.

Yläkoulua varten sivuilta löytyy perustietoa metalleista kemian opetuksen tueksi. Lisäksi opetuspakettia voi hyödyntää teollisuutta ja ympäristökasvatusta sisältävillä kursseilla.

Näillä sivuilla keskitytään titaanista saatavan  titaanidioksidin valmistusprosessiin sekä sen käyttömahdollisuuksiin. Titaanidioksidi on tärkeä teollisuudessa käytettävä väripigmentti. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa prosessin sivutuotteena syntyvästä rautasulfaatista, jota käytetaan mm. vedenpuhdistuskemikaalina. Opetuspakettiin kuuluu teoriaosuuden lisäksi tehtäviä ja laboratoriotyö-osuus.

Opetuspaketti on tehty Kemira Pigmentsin Porin tehtaalle tekemämme vierailun pohjalta. Tehtaalla pääsimme tutustumaan titanidioksidin valmistusprosessiin yksityiskohtaisesti. Haluammekin kiittää lämpimästi Kari Savolaista, Arja Liikalaa, Hannu Honkasaloa, Markku Mäkelää ja Heli Aroa onnistuneesta vierailusta. Kiitokset myös muulle henkilökunnalle. Lisäksi haluamme kiittää Janne Suutarista teknisestä avusta.

Helsingissä 9.5.2002

Marika Nieminen ja Elina Nurminen

Kemia yhteiskunnassa -kurssi, kevät 2002
Helsingin yliopisto, kemian laitos