JOHDANTO

Tämä opetuspaketti on harjoitustyö Helsingin yliopiston kurssille Kemia yhteiskunnassa kevätlukukaudella 2002. Opetuspakettimme aihe on maalien kemia. Yhteistyötä kurssilla olemme saaneet tehdä Tikkurila Oy :n kanssa.

Maalit aiheena tarjoaa opettajalle erinomaisen mahdollisuuden eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien integroimiseen. Maalit ovat kemiallisia aineita, mutta niiden valmistuksessa hyödynnetään lähinnä fysiikan tietoja. Maalien valmistuksessa raaka-aineet sekoitetaan mekaanisesti yhteen eikä siinä tapahdu kemiallisia reaktioita. Maalien tuotekehityksessä tutkitaan kemiallisten ja fysikaalisten rasitusten lisäksi elävän luonnon maaleille asettamia vaatimuksia. Koulussa maaleja käytetään puukäsitöiden, mutta myös kuvaamataidon tunneilla. Maalien kulutuksesta saa projektitehtäviä matematiikan tunnille.

Opetuspakettimme on suunnattu peruskouluun. Kerromme opetuspaketissamme ensin, mitä maalit ovat, missä, miten ja miksi niitä käytetään, sekä millä tavalla niitä valmistetaan. Esittelemme yhteistyöyrityksemme Tikkurilan ja kerromme, mitä mahdollisuuksia opettajalla on hyödyntää yritystä tai sen nettisivuja opetuksessa. Sivuilta on myös linkkejä muiden suomalaisten maalitehtaiden ja suurimpien maaleja myyvien yritysten sivuille. Maalipeli toimii sellaisenaan opetusmuotona. Jos aikaa ei riitä pelaamiseen, voi siihen kuuluvia kysymyksiä toki käyttää muutenkin. Maalin valmistus sopii erinomaisesti kemian tunnille. Esittelemme myös projektityön, jonka ideana on maalata koulun seinät ja opetuskokonaisuuden matematiikan tunnille. Opetuspaketissa on monta osaa. Tarkoitus ei ole opettaa koko opetuspakettia samoille oppilaille vaan opettajan oman harkinnan mukaan poimia paketista opetusryhmälle ja ajankohtaan sopivia elementtejä.

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden mukaan kemian opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita luonnontieteellisen tiedon käyttämiseen elämän eri tilanteissa ja tukea kokonaisuuksien hahmottamista yli oppiainerajojen. Maalit ovat kemiallisia aineita, jotka vaikuttavat oppilaiden arkipäivään. Kokonaisuuksien hahmottamista opetuspakettimme edesauttaa yhdistämällä maaliteeman opiskeluun lukuisia muita oppiaineita matematiikasta käsitöihin ja kuvaamataitoon. Kokeellisen työskentelyn ja projektitöiden lisäksi sivuilta löytyvä maalipeli antaa oppilaille mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen.