Kosmetiikan kemiaa:

Pesuaineiden koostumus vaihtelee käyttötarkoitusten mukaan, mutta kaiikien pesuaineiden tärkein vaikuttava aine on pinta-aktiiviset aineet. Pinta-aktiivinen aine, tensidi on yhdiste, jonka pitoisuus jakautuu liuotinaineessa (yleensä vesi) siten, että pitoisuus rajapinnassa on suurempi kuin liuotinaineen sisällä. Pinta-aktiivisen aineen molekyyli koostuu kahdesta osasta:

- hydrofobinen osa, tavallisesti alifaattinen tai aromaattinen hiilivetyketju. Tämän mukaan pinta-aktiiviset aineet jaetaan vielä anioniaktiivisiin, kationiaktiivisiin ja ionittomiin yhdisteisiin.
- hydrofiilinen osa, jokin funktionaalinen ryhmä.

Tavallisin pesuaine, saippua koostuu natriumstearaatista, -palmiaatista ja -oleaatista ja sen valmistuksessa käytetään usein paljon kasvi-, ja eläinrasvoja. Saippuan pesuvaikutukseen vaikuttaa veden kovuus. Kovassa vedessä pesuvaikutus on huono, jolloin saostuu niukkaliukoisia "kalkkisaippuoita" esim. kuituihin. Siksi onkin kehitetty ns. Synteettisiä pesuaineita, joiden teho ei riipu veden kovuudesta ja jotka ovat teholtaan muutenkin parempin kuin saippua. Näiden synteettisten pesuaineiden haittana on kuitenkin niiden sisältämän fosfosrin ympäristövaikutukset.

Hygieniatuotteiden koostumus:

Useille hygienia-, ja kosmetiikkatuotteille on ominaista se, että niitä ei pesuaineiden tavoin poisteta heti huuhtomalla, tällöin valmistuksessa raaka-aineiden puhtaus ja valvonta on tärkeää.

Hiustenpesuaineet: (shampoo)

- pääkomponentteina on tensidit, kompleksimuodostajat, happamuuden säätelijät, viskositeettia säätävät aineet, säilöntäaineeet, hoitavat aineet, vettä, väriaineita ja hajusteita
- tensidejä on mm. natriumlauryylieetterisulfaatti tai sen betaiinijohdannaiset
- hilseenestoon tarkoitetuissa on lisänä myös tehoaineita mm. Seleenisulfidia tai orgaanisia sinkkiyhdisteitä
- juoksevuutta säädellään elektrolyyteillä tai selluloosajohdannaisilla
- tiiviin ja kestävän kermamaisen vaahdon aikaansaamiseksi käytettään rasvahappojen moni- ja dietanoliamidijohdannaisia
- säilöntäaineena käytetään esim. bentsoehapon johdannaisia, koska tensidin vesiliuos on sopiva ympäristön mikrobikasvulle.

Hiustenhoitoaineet:

- hiusten kammattavuutta lisätään tuomalla hiusten pinnalle kerros esim. setostearyylialkoholia ja kationiaktiivisia tensidejä, mm. Setyylimetyyliammoniumkloridi, jolla on myös staattista sähköä ehkäisevä vaikutus.

Deodorantit ja antipespirantit:

- deodoranteissa vaikuttavat aineet ovat desinfentioaineita, jotka ehkäisevät bakteerien toiminnan ja täten hien hajun synnyn. Alkoholia käytetään hajun hävittäjänä. Muita aineita mm. Hajusteet, värit, natirumhydroksidi, denaturoitudut alkoholit ja alumiiniyhdisteet.
- Antiperspirantti voi olla vahoista tehty puikko, ja vaikuttaa itse hikirauhaseen ja vähentää siten hien syntyä. Tehoaineina alumiinihydroksikloridia tai alumiinizirkoniyhdisteitä. Antiperspirantit ovat happamia yhdisteitä.

Voiteet ja maidot:

- yleensä aina emulsiomuodossa, jolloin voidaan muuten sekoittumattomia aineita yhdistää samaan valmisteeseen.
- Muodostuu kahdesta nestefaasista, sisäfaasi on dispergoitunut ulompaa eli jatkuvaan faasiin.
- Emulsion valmistuksessa tavoitteena on sisäfaasin saattaminen mahdollisimman hienojakoiseksi ja tasaiseksi. Emulsion hiukkaskoon kasvaessa faasien välinen pinta-ala pienenee, mikä johtaa pintaenergian suhteellisen osuuden pienentymiseen ja päin vastoin.
- Emulsioiden kestävyyttä parannetaan faasien välisen pintajännityksen pienetämisellä, jolloin käytetään emulgaattoreita, jonka valintaan vaikuttaa emulsion muut komponentit.
- Kosmeettisissa emulsioissa ulompi faasi on yleensä vesi tai vesiliuos ja sisäfaasi sisältää öljyä, vahoja, rasvoja ja muita öljyliukoisia aineita.
- Ihovoiteissa käytetään myös pyrrolidonikarboksyylihappoa, säilöntäaineena sorbiinihappoa, formaldehydiä, isotiatsolinonia, bentsoehappoa ja dibromosyanobutaania ja hajusteita, jotka voivat myös olla ihoa ärsyttäviä aineita. Rasvamaisissa voiteissa jojoba- ja risiiniöljy, luonnon lanoliini ja lanoliinialkoholi ja sorbitaanivoivat ärsyttää ihoa. Lisäksi ihovoiteissa on väriaineita ja E-vitamiinia.

Silmämeikki:

- sisältävät mm. säilöntäaineita, antioksidantteja ja väriaineita. Kestoväreissä on myös hyvin herkistäviä aineita kuten fenyleenidiamiini ja resorsenoli.
- Luomiväreissä on myös epäpuhtautunena raskasmetalleja, nikkeliä ja kobolttia, vain kolmannes täysin puhtaita luomiväreistä. Tummissa luomiväreissä on kuitenkin enemmän raskasmetalleja ja nikkeliä.

Kynsilakat:

- sisältävät mm. liuotinaineita ja UV-suoja-aineita. Liuotinaineista butyyli- ja etyyliasetaatti ovat palovaarallisia aineita.
- Lisäksi kysilakat voivat sisältää ftalaatteja, jotka ovat haitallisia vesistöille ja hartsia ja formaldehydiä, jotka voivat olla allergisoivia. UV-suojana usein benzophenonea.

Huulipunat:

- sisältävät mm. rasva.aineita, säilöntäaineita (mm. parabeenit), antioksidantteja, aurinkosuoja-aineita ja väriaineita. Väriaineissa saattaa joskus olla raskasmetalleja.
- Mehiläisvaha ja risiiniöljy voivat olla herkistäviä monelle.

Hajuvedet ja raikasteet:

- hajuvedet koostuvat pääasiassa alkoholista, hajusteista ja erilaisista apuaineista. Parfyymeissa voi olla myös UV-suoja-aineita, jotka saattavat olla huonosti biohajoavia.

takaisin pääsivulle