Kofeiinin määritys
-kemian laboratoriotyö, jossa määritetään kahvin kofeiinipitoisuus nestekromatografisesti


Kofeiinin eristäminen
-kemian laboratoriotyö, jossa kofeiini eristetään tavallisesta kahvista


Laihaa kahvia
-työssä tutkitaan kiinteän aineen osuutta kahvijuomasta


Kahvipensas
-kasvata itsellesi oma kahvipensas


Kahvin synty
-draamapedagogiikkaa kahvin löytämisestä


Kahvi-ristikko