Otsoni

Otsoni on pääasiassa ilmakehän yläosissa esiintyvä kaasu. Otsonia muodostuu UV-säteilyn vaikutuksesta, happimolekyylin O2 hajotessa ja muodostaessa uusia kolmen happiatomin molekyylejä, otsonimolekyylejä O3.

Alailmakehässä pieniä määriä otsonia muodostuu liikenteen päästöistä. Ilmakehän yläosissa otsoni suojaa maapalloa liialta auringon UV-säteilyltä, mutta alailmakehässä otsoni on haitallista kasvillisuudelle ja hengityselimille.

Teollisesti otsoni valmistetaan johtamalla happea tai ilmaa sähköpurkauskenttään. Sähkövarauksen purkautuessa happea sisältävän kaasun läpi elektronit törmäävät happimolekyyleihin ja happimolekyyli hajoaa. Irronnut happi-ioni kiinnittyy happimolekyyliin ja muodostuu otsonimolekyyli.

O + O2 --> O3

Puhdas otsoni on hieman sinertävää, pistävän hajuista myrkyllistä kaasua. Otsonimolekyyli on erittäin pysymätön ja hajoaa helposti takaisin hapeksi. Tästä johtuen otsonia ei voida varastoida, joten se pitää valmistaa käyttökohteen välittömässä läheisyydessä.

Otsonin yleisimpiä käyttökohteita

  1. Juomaveden puhdistus ja desinfiointi
  2. Uimahallien veden puhdistus
  3. Jätevesien puhdistus
  4. Ympäristöystävällinen selluloosan valkaisu
  5. Kirurgisten instrumenttien desinfiointi
  6. Ongelmajätteiden käsittely

Monesti otsonilla voidaan korvata haitallisempia aineita. Mm. vedenpuhdistuksessa ja sellunvalkaisussa otsonilla voidaan korvata ympäristölle haitallisen kloorin käyttö.

happi | etusivulle