Muistipeli

Tulosta tämä sivu ja leikkaa palaset toisistaan irti, niin saat muistipelin.

VETY-KAASU HAPPI-KAASU TYPPI-KAASU HIILIDIOKSIDI
H2 O2 N2 CO2
HIILIMONOKSIDI ARGON HELIUM NEON
CO Ar He Ne
RIKKIDIOKSIDI OTSONI RADON ILOKAASU
SO2 O3 Rn N2O
NESTEKAASU METAANI TYPPIDIOKSIDI KLOORI-KAASU
C3H8 (propaani) CH4 NO2 Cl2

etusivulle