Hiilivetykaasut

Hiilivedyt ovat hiilen ja vedyn yhdisteitä. Niiden pääasiallinen lähde on maaöljy ja maakaasu. Neljä yksinkertaisinta hiilivetyä (metaani, etaani, propaani ja butaani) ovat normaalioloissa kaasuja.

Maakaasu

Suomeen Venäjältä tuotavassa maakaasussa on
> 85 % metaania
< 5 % etaania
< 4 % muita raskaampia hiilivetyjä
< 7 % tehottomia kaasuja (mm. heliumia)
pieniä määriä rikkiä

Nestekaasu

Nestekaasua

Tavallinen huoltamolta saatava nestekaasu on pääasiassa propaania. Kaasupullossa on suuri paine, joten propaani on siellä nestemäisenä. Purkautuessaan ulos pullosta propaani kaasuuntuu, koska sen paine laskee.

Biokaasu

Biokaasua muodostuu tietynlaisten mikrobien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa, kuten vesistöjen pohjakerroksissa, eläinten suolistossa ja kaatopaikoilla. Biokaasu sisältää 40-70 % metaania ja 30-60 % hiilidioksidia. Biokaasua hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa sekä ajoneuvojen polttoaineena. Biokaasua tuotetaan teollisesti lannasta erityisillä biokaasureaktoreilla tai keräämällä kaatopaikoilta pumppaamalla.

Asetyleeni

Hitsaus Asetyleeniä käytetään perinteisesti yhdessä hapen kanssa hitsaukseen. Asetyleeniä voidaan käyttää myös ns. liekkiharjaukseen. Kaasuliekillä voidaan puhdistaa esimerkiksi teräs- ja betonipintoja, mm. öljyläikkiä katukiveyksestä tai graffiteja seinistä.

etusivulle