HYÖNTEISTEN KEMIAA

 

Tervetuloa opiskelemaan hyönteisiin liittyvää kemiaa.

(English version)

 

Kuva 1. Korennot . (Miettinen, Antti, 2006)

 

- Tämä opetussivusto on osa pro gradu -tutkielmaani, joka käsittelee hyönteisten kemiaa ja verkko-opetusta.

Tästä linkistä voit tutustua koko tutkimukseen.

- Sivuston tehtäväosioon olen kehittänyt aihealueeseen liittyviä tehtäviä, jotka sisältävät sekä mallinnusta että kokeellisuutta.

- Sivuston teoria koostuu semiokemikaaleista, pigmenteistä ja mehiläisiin liittyvästä kemiasta.

- Sivusto on ensisijaisesti tarkotettu opettajille, joille sivustot toimivat teoriapakettina ja ideapankkina, josta voi ottaa elementtejä esimerkiksi vaikka isomerian tai orgaanisten yhdisteryhmien opetukseen.

- Sivusto sopii myös lukiolaisille, korkeakouluopiskelijoille ja kaikille hyönteisiin liittyvästä kemiasta kiinnostuneille tiedon syventämistä varten.

- Sivusto sivuaa lukion opetussuunnitelmien perusteita (2003) seuraavasti:

    - Tuo esiin kemian yhteyksiä jokapäiväisen elämän ilmiöihin sekä ihmisen ja luonnon hyvinvointiin.

    - Luo myönteistä kuvaa luonnon kemiallisesta monimuotoisuudesta ja kannustaa lukijaa myös vaalimaan sitä.

    - Toimii esimerkkinä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksista tiedonhankinnan ja mallintamisen välineinä.

    - Synnyttää lukijalle myönteisiä kokemuksia kemiasta, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan.

- Otan mielelläni vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia sivustooni liittyen. Palautteen voi lähettää osoitteeseen johannes.pernaa@helsinki.fi

 

Johannes Pernaa

 

OHJEET

LINKIT

LÄHTEET

TULOSTETTAVAT DOKUMENTIT

HYÖNTEISTEN KEMIAA ALOITUSKARTTA

 

YLÖS