Lisätietoa biotekniikasta netissä:

 

www.tat.fi/solujensalat Solujen Salat -virtuaalikoulu Laaja tietopaketti bio- ja geenitekniikasta: historiaa, esimerkkejä, kuvia, kokeellisia töitä.
www.vtt.fi Valtion Teknillisen Tutkimuslaitoksen kotisivut Biotekniikan tutkimusyksikön sivut: tutkimusalueet ja -ohjelmat.
www.finbio.net Suomen Bioteollisuuden kotisivut Ajankohtaista bioalalta, artikkeleja, yrityksiä, biotekniikan sanasto.
www.chemind.fi Kemianteollisuus ry:n kotisivut  
www.helsinki.fi/kemia/opettaja Helsingin yliopiston kemian laitoksen opettajankoulutusyksikkö Mm. kuukauden molekyyli, viikon linkki, muita linkkejä.

 

Kirjallisuutta:

 

Tirri R. et al, Biologian sanakirja, 2001, Otava, ISBN 951-1-17618-8

    Lähes täydellinen hakuteos aapasuosta öljykasveihin

Napari Pirjo, Orgaaninen kemia, 1993, Painatuskeskus Oy, ISBN 951-37-1002-5

    Orgaanisen kemian perusteos vähintään peruskoulun kemian oppimäärän hallitseville

Reinikkala P, et al, Luonto -sarja, Ihminen itse, 2000, WSOY, ISBN 951-0-22664-5

    Peruskoulun 9.-luokan Ihmis -kurssin oppikirja: solun toiminta, aineenvaihdunta,

        entsyymit ruuansulatuksessa, ihmisen puolustusjärjestelmä, perintötekijät

Turpeenoja Leena, Biokemiaa "Virtsa-aineesta lääkemaitoon", 1999, Opetushallitus, ISBN 952-13-0603-3

    Opettajille tietoa biokemiasta ja biotekniikasta     

Nienstedt et al, Ihmisen fysiologia ja anatomia, 1999, WSOY

   Opettajille lisätietoa mm. vasta-aineista    

 

Takaisin