Rhases ja Avicienna

Alkemia tuotti monia hämäräperäisiä ja mystisiä kirjoituksia. Mukana oli kuitenkin myös kirjoituksia, jotka olivat selkeitä sekä vapaita ristiriidoista ja mystiikasta. Tällaisia olivat al-Razin (864-925) ja ibn-Sinan (980-1037) kirjoitukset. Henkilöt tunnetaan paremmin latinalaisilla nimillä Rhases ja Avicienna .

Rhases omaksui rikki-elohopeateorian perustan ja uskoi myös transmutaation mahdollisuuteen. Hänellä oli kuitenkin laajat käytännön kemian taidot. Hän kuvasi alkalihydroksilipeän valmistusmenetelmän, joka perustui natriumin ja kaliumin karbonaattien (nämä tuotettiin uuttamalla tuhkaa) käsittelemiseen sammutetulla kalkilla. Sana alkali tulee arabian kielen termistä al-Quili , joka tarkoittaa hehkutettua tuhkaa. Emäksisiä alkalihydroksilipeitä ja happamia etikan, maidon ja sitruunamehun kaltaisia liuoksia kutsuttiin kirpeiksi vesiksi (engl. sharp waters eli terävät vedet ) . Kirpeitä vesiä käytettiin laajasti liuottimina.

Rhases luokitteli myös aineet aikaisempaa monipuolisemmin. Hän jakoi aineet eläinkunnasta saataviin, kivennäisiin ja johdannaisiin. Tämän lisäksi hän jakoi kivennäiset kuuteen ryhmään:

  • Henget: rikin, elohopean, salmiakin ja arseenin kaltaiset helposti kaasuuntuvat aineet.
  • Kappaleet: metallit (elohopeaa lukuun ottamatta)
  • Kivet: malakiitti, hematiitti jne.
  • Vihtrillit: esim. vihreä vihtrilli (rauta(||)sulfaatti)
  • Boraasit : boori, sooda
  • Suolat: ruokasuola, potaska (kaliumkarbonaatti), sammutettu kalkki (kalsiumhydroksidi) jne.

Avecienna oli alkemian islamilaisen kauden viimeinen merkittävä tutkija. Hän oli lääkäri, jonka lääketiedettä koskevat kirjoitukset olivat asiantuntevia vielä 600 vuotta hänen kuolemansa jälkeenkin. Hän luopui transmutaation mahdollisuudesta viisasten kivellä käsiteltäessä, mutta uskoi että muutos on mahdollinen, jos aineet jaetaan mahdollisimman pieniin osiin ja kootaan uudelleen asianmukaisella tavalla. Hänen näkemyksillään oli merkittävä vaikutus eurooppalaiseen alkemiaan.

Lähteet:
Strathern: Mendelejevin uni, Puuttuvien alkuaineiden etsintä, Terra Cognita Oy, 2000
Hudson: Suurin tiede kemian historia, Gummerrus kirjapaino Oy, 2002

..takaisin aikajanaan

Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Terhi Ahonen © 2005