Radon

Radon on radioaktiivinen jalokaasu. Radonia syntyy jatkuvasti maankuoressa ja kaikessa kiviaineksessa radioaktiivisten hajoamisten seurauksena ja sitä esiintyy pohjavesissä. Suomessa radonia on etenkin harjualueilla, eniten Askolan seudulla itäisellä Uudellamaalla. Kaivovesien radonpitoisuudet saattavat olla näillä alueilla hyvin korkeat.

Maaperästä vapautuessaan radon saattaa aiheuttaa asuintaloissa terveydellisiä haittoja, koska huoneilman korkea radonpitoisuus lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Maaperästä nouseva radon aiheuttaa noin puolet siitä ionisoivasta säteilystä, jonka suomalaiset saavat luonnosta. Radonia on hyödynnetty mm. sädehoitoon.

jalokaasut | etusivulle